Dødsbo

Her kan jeg ta deler eller hele oppdraget. 

Etter gratis befaring vil du få et skriftlig tilbud med oppgitt tid på oppdraget. Det kan også gis pris ut fra bilder av den aktuelle boligen.

Møbler og gjenstander som ikke ønskes av etterlatte vil enten bli videre solgt, kjørt på gjenbruk eller destruert. Det som vil beholdes tas ut av etterlatte eller pakkes og sendes /fraktes av meg. 

Det kan også gis full nedvask, mindre reparasjoner og klargjøring til salg. 

Dødsboet behandles med verdighet og respekt.